تعرفه‌ها

طرح برنزی
۳۰۰.۰۰۰ تومان
تا ۶۰ کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا ۳ ویدئو همزمان
یک ماهه
سفارش دهید
طرح طلایی
۹۰۰.۰۰۰ تومان
تا ۱۲۰ کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا ۳ ویدئو همزمان
یک ماهه
سفارش دهید