به ‌بصیر خوش آمدید

با استفاده از سامانه ‌بصیر، به سادگی می‌توانید گزارش حضور و غیاب کلاس‌های خود را بصورت زنده مشاهده نمایید. همچنین با توجه به ذخیره‌سازی گزارش‌ها در دیتابیس سامانه مانیتورینگ، امکان مشاهده و بررسی مجدد آن در بازه‌های زمانی یک ماهه فراهم شده است. این گزارشات شامل، زمان ورود، زمان خروج و میزان حضور در کلاس است. در سامانه مانیتورینگ، همچنین امکان مشاهده وضعیت کلاس‌ها، ورود به کلاس مورد نظر و میزان استفاده کاربران از امکانات سیستم مانند تصویر و صدا فراهم شده است.

امکانات